Липсваш ми!
 

Липсваш ми! Толкова много ми липсваш!
Как само се мразя за всичко това...
Не искам, но зная, че трябва да мога да крача напреде със горда глава.

Чувствата грейнали в мрака греховни,
без жал ще заключа зад тежка врата
в сърцето,където и с мъки чутовни
не ще се изплъзнат дори след смъртта.

Мечтите омайните, светли,прекрасни,
без милост ще пратя през девет земи,
в десетата празна, самотна, неясна,
пустиня без обич, да гаснат сами .

За мен ще останат дните броени,
белязани в сълзи, лишени от блян,
в които животът пресъхнал без време,
без път и посока фатално е спрян.

 

04.11.2004г.