Мен ще ми стига, че те има!
 

Дори у нищото ще те открия
и в цялост ще те претворя,
а после с приказна магия,
чрез тебе ще се преродя!
И тъй духът ми ще живее,
със тебе ще лети безбрежно,
по теб сърцето ще копнее,
открило раят в твойта нежност.
И в блян от сладка безграничност,
обляна в щастие незримо,
замряла в своя миг на вечност,
мен ще ми стига, че те има!

 

 

25.02.2005г.