На Емо
 

Камбанен звън ...
прощален звън, пропит с тъга!

Една душа, във полет ням мълчи сега!

В един човек живота спря ...
Прокълнат час!

И само болка и печал ще броди в нас!

Тъй млад напусна тоя свят в пороя див,
но споменът за теб ще бъде вечно жив!

Отлиташ сам във тази необятна шир,
но част от теб остава в нас.


Почивай в мир!

 

20.02.2005г.