Няма надежда
 

Няма "не искам", няма "недей"!
Няма от утро луна да изгрей,
няма сълзи от нишки съборени,
въжени мисли, пушечни корени...
Няма стенания, голи молитвите,
ням е страха, глухи са клетвите,
няма дори образ тих от светиня,
няма надежда в тази пустиня!

 

 

13.04.2005г.