Няма намиране
 

Моя стара любов, недокосната,
мое минало свидно, невземано,
разпиляно от диви превратности,
на съдбите с несрета покривани.

Моя обич от плахост погубена,
мое щастие тъй неоткривано
във съня ми от порив разбудено,
и на страсти във сърцето изливано.

Мои чувства без време застинали,
като скреж нарисувала утрото,
във мечти безнадеждно пулсирали,
и в очакване глухо, пропуснато.

Мои трепети – литнали спомени
и танцуващи мисли наперени,
в мен ви пазя отдавна изгубени,
хем да зная, че няма намиране!

 

 

12.11.2005г.