О, приказна любов ти моя!
 

Бъди сълза,
в очите ти съзирам рая.
У теб открих прекрасен блян и орис,
чист извор бликащ с дъхава омая
за мен - да утолява моя порив.

Бъди душа,
в която чувствата се вливат,
една безкрайна топла пещ от жажда,
там да струят и нежно да заливат
самата мен да ваят и възраждат.

Бъди ефир,
от теб да дишам без пощада,
да ме отпиваш и да те поглъщам,
за теб да стана като жива клада,
да изгорим за миг в магичен устрем.

Бъди момент,
във който времето е спряло,
онази дива, тихо чакана еуфория,
там ще сме цялост в битие замряло
на разум, воля, дух и на материя.

Бъди живот,
пред теб в желание изгрявам
свободна, без криле, но сред простора
на теб сърцето си обично подарявам.
О, приказна за мен любов ти моя!

 

 


8.04.2005г.