Прости ми, че не спрях да те обичам !
 

Ти ми възвърна блясъка в очите,
запали пак угаслата жарава,
събуди в мен душата и мечтите,
светът ми тръгна по пътека нова .

Пося в сърцето ми размирни чувства,
любов, тъга, очакване, магия.
чрез теб открих у себе си изкуство,
на кръст разпъна моята стихия .

Плени денят ми, завладя ума ми,
греховница пред тебе коленича ,
поглеждам те с надежда, нямам думи.
Прости ми,че не спрях да те обичам!

 

 

26.07.2004г