В съня ти бях

 

Нощеска аз, мечтах в захлас.
Написах стих, звезда открих ,
В съня ти бях ,поток видях
със ромон тих.От него пих
и после там в магичен блян
съзрях лъчи във две очи
със поглед мил и мен плени,
с духа искрящ, с гласа звънтящ.
Безкрай летях, в омая спрях
и теб познах... във своя грях!

 

16.12.2004г.